MiCHA Mail System

BBS został zlikwidowany w dniu 01.09.1998.

Węzeł Fido został zlikwidowany w dniu 01.01.2015 wraz Regionem 48 sieci Fido.